"Kitesurfen voor de Hartstichting, mijn gaafste actie ooit."

Jaarverslag 2016

Elke dag overlijden meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Als we niets doen, zijn er in 2040 ruim 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten. De Hartstichting vindt dat onacceptabel! Wij zoeken daarom medestrijders om hart- en vaatziekten te verslaan.

Download het jaarverslag

De harde feiten

De Hartstichting strijdt al meer dan 50 jaar tegen hart- en vaatziekten. Dit doen we door hart- en vaatziekten eerder op te sporen en behandelingen te verbeteren. Steeds meer mensen overleven een hart- of vaatziekte, maar moeten wel leven met vaak ingrijpende gevolgen. Daarom is het van groot belang om hart- en vaatziekten nog eerder te herkennen. Zodat we in de toekomst kunnen voorkomen dat mensen de ziekte krijgen.

Onze droom: een wereld zonder hart- en vaatziekten

Onze missie: hart- en vaatziekten verslaan!

Onze visie: de Hartstichting staat midden in de samenleving zodat we, samen met alle betrokkenen, hart- en vaatziekten kunnen verslaan.

Onze ambitie: In 2025 zijn er 25% minder vroegtijdige slachtoffers van hart- en vaatziekten.

Zo werken wij

Wij zien onszelf als aanjager in de strijd tegen hart- en vaatziekten. We verbinden iedereen die samen met ons hart- en vaatziekten wil verslaan.

Onze principes:

 • We doen alles voor, door en met mensen.
 • De relatie is gelijkwaardig en gebaseerd op geven en nemen.
 • Transparantie staat voorop. We doen ons werk met geld van particulieren, bedrijven en sponsors. Het laten zien van het resultaat vinden wij daarom belangrijk.

2016 in het kort

Inkomsten

€ 62,2 miljoen

Totale inkomsten

Doelbesteding

€ 0,84

Deel euro aan doelbesteding

Bestedingen

€ 57,1 miljoen

Totale bestedingen

Belangrijkste resultaten

Zo ver zijn we in de aanloop naar 2017

Nederland één 6-minutenzone

In 2017 willen we:

 • Minimaal 170.000 burgerhulpverleners. In 2016 hebben we er 148.793 gerealiseerd.
 • 20.000 aangemelde AED's (eind 2018: 30.000). In 2016 zijn dit er 11.603.
 • 120 scholen waar structureel reanimatieonderwijs wordt gegeven. In 2016 hebben we dit gerealiseerd op 134 scholen.

Hartgezonde jeugd

In 2017 willen we:

 • dat nog meer scholen het vignet Gezonde School op het thema voeding hebben, of bezig zijn dit te halen. In 2016 zijn er 300 scholen met het vignet Gezonde School.
 • een verbod op kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen. In 2016 hebben we een alliantie gevormd met 16 partijen.
 • investeren in een rookvrije generatie. In 2016 zijn er 25 clubs met rookvrije sportterreinen.
 • dat onze dagelijkse voeding een stuk gezonder is. In 2016 hebben we 35 contacten gelegd op beleidsmatig niveau.

Regie over eigen leven en zorg

In 2017 willen we:

 • 650.000 patiënten en hun naasten bereiken. In 2016 waren dit er 600.267.
 • dat de Hartstichting betrokken wordt bij alle relevante beleidsbeslissingen in Nederland. Dit is in 2016 voor 100% gelukt.

Wetenschappelijk onderzoek

In 2017 willen we:

 • een talentontwikkelingsprogramma waardoor meer onderzoekers nationaal en internationaal succesvol zijn. We hebben in 2016 14 beurzen uitgereikt.
 • 12-15 onderzoekslijnen/thema's ondersteunen en stimuleren. We hebben in 2016 14 onderzoekers gesteund.
 • dat bij 75% van de onderzoeken eindgebruikers betrokken zijn. In 2016 zaten we op 89%.

Samen strijden

In 2017 willen we:

 • 49,1 miljoen euro inkomsten uit eigen fondsenwerving. In 2016 was dit 53 miljoen euro.

Jaarlijks 2.500 levens redden

Per week krijgen zo'n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Door binnen 6 minuten te reanimeren en defibrilleren (inzetten van een AED) is de overlevingskans het grootst.

Om de beste overlevingskans te bieden voor iedereen, moet heel Nederland een 6-Minutenzone worden. In een 6-Minutenzone komen buurtgenoten die kunnen reanimeren direct in actie. Zo willen we 2.500 levens per jaar redden.

Onze droom: minder sterfte

Doel: Jaarlijks 2.500 levens redden per jaar.

Elke dag telt: Want elke week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand.

Speerpunt: Nederland één 6-minutenzone.

Ons doel

Als reanimatie en defibrillatie binnen 6 minuten start, stijgt de overleving bij een hartstilstand naar 25%. Daarom willen we dat iedereen binnen 6 minuten de juiste hulp krijgt bij een hartstilstand. Heel Nederland wordt één 6-minutenzone.

Dit willen we bereiken doordat:

 • elke buurt voldoende burgerhulpverleners heeft
 • elke buurt voldoende aangemelde AED's heeft
 • zoveel mogelijk mensen een reanimatiecursus volgen en die elk jaar herhalen
 • leerlingen op school te leren reanimeren

Doelstellingen

Eind 2017:

 • zijn 170.000 burgerhulpverleners aangemeld bij een oproepsysteem
 • zijn 20.000 AED's aangemeld bij een oproepsysteem, 24/7 beschikbaar
 • is in alle meldkamers van 112 een oproepsysteem actief
 • doen 120 scholen mee met Reanimatieonderwijs op school

Resultaten 2016

Icon 1

148.793

burgerhulpverleners

Icon 2

78.127

cursisten opgeleid in 2016 door onze Reanimatiepartners

Icon 3

134

scholen deden mee aan Reanimatie Onderwijs op School (ROOS)

Activiteiten 2016

Alle 112-meldkamers in Nederland hebben een oproepsysteem voor burgerhulpverleners en AED's. In 2016 hebben we bekendheid gegeven aan het oproepsysteem en nieuwe burgerhulpverleners geworven.

Succesvolle campagne zorgt voor 68.632 nieuwe burgerhulpverleners

Eind 2015 startten we een wervingscampagne voor burgerhulpverleners, gericht op mensen die al kunnen reanimeren. Uiteindelijk willen we dat in alle plaatsen in Nederland minimaal 1% van de inwoners is aangemeld als burgerhulpverlener.

De campagne leverde 68.632 nieuwe burgerhulpverleners op en zorgde ervoor dat er in 9 van de 12 provincies een goede dekking van burgerhulpverleners is. De campagne won een Zilveren Effie en een Grand Prix Award.

Wat we nog meer deden:

 • Wervingsactie burgerhulpverleners
 • Benefietwedstrijd Feyenoord-Sparta
 • Duurzame samenwerking met scholen Reanimatie Onderwijs Op School
 • Serious game 'Held' wint Europese Award
 • Vernieuwde Reanimatie App

Bekijk meer in de pdf

Leermoment

Met de campagne voor burgerhulpverleners richtten we ons op 2 miljoen mensen in Nederland die al konden reanimeren. Eind 2016 merkten we dat het grootste deel van onze doelgroep was bereikt. We organiseerden daarom een groot reanimatie-event. Mensen kregen een gratis reanimatietraining en moesten zich daarna direct aanmelden als burgerhulpverlener.

Vooruitblik

In 2017 richten we ons op:

 • een dekkingsgraad burgerhulpverleners van 1%
 • 20.000 AED's aangemeld bij oproepsystemen
 • betere samenwerking tussen oproepsystemen
 • Reanimatiepartners als ambassadeur van 6-minutenzones

Een structureel gezonder Nederland

'Jong geleerd is oud gezond.' Elke dag gezond eten, voldoende bewegen en niet roken. Dat verkleint de kans dat jongeren op latere leeftijd hart- en vaatziekten krijgen. We doen dit samen met partijen die vergelijkbare doelen hebben.

Onze droom: minder ziekte

Doel: Een structureel gezonder Nederland.

Elke dag telt: Want jong geleerd, is oud gezond.

Speerpunt: Een hartgezonde jeugd.

Ons doel

Eén op de 7 kinderen in Nederland heeft overgewicht. Eén op de 2 volwassenen heeft dat ook. Daarnaast roken er nog steeds veel te veel jongeren. Elke dag steken 100 kinderen hun eerste sigaret op. Overgewicht en roken kunnen op latere leeftijd leiden tot hart- en vaatziekten. Wij streven ernaar dat komende generaties minder hart- en vaatziekten krijgen.

Doelstellingen

Eind 2017:

 • hebben 1.000 scholen het vignet Gezonde School op het thema Voeding
 • is kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen verder aan banden gelegd
 • is onze dagelijkse voeding een stuk gezonder (minder zout, vet en suiker)
 • is de eerste rookvrije generatie geboren
 • zijn 200 sportverenigingen (op weg naar) een rookvrij sportterrein.

Resultaten 2016

Icon 1

Gezonde School vignet

Ongeveer 300 scholen hebben het vignet Gezonde School met het thema voeding behaald

Icon 2

Stop Kindermarketing

Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding uitgebreid met 2 nieuwe partners

Icon 3

Verenigingen rookvrij

60 verenigingen gingen aan de slag om rookvrij te worden

Activiteiten 2016

Gezond eten
In 2016 zijn we bezig geweest met het gezond laten opgroeien van kinderen. Dit deden we door tabak te ontmoedigen, gezonde voeding aan te prijzen en met de voedingsindustrie in gesprek te gaan over kindermarketing.

Alliantie Nederland Rookvrij!

Samen met het Longfonds en KWF Kankerbestrijding vormt de Hartstichting de Alliantie Nederland Rookvrij! (ANR). Het doel is om een samenleving te krijgen waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.

In 2015 lanceerde de Alliantie de beweging 'op weg naar een Rookvrije Generatie', die in 2016 flink aan bekendheid heeft gewonnen.

De Rookvrije Generatie wil ervoor zorgen dat alle kinderen geboren vanaf 2017 rookvrij opgroeien. We kiezen voor een positieve insteek: een optimistisch beeld van hoe (mooi) de wereld is als die rookvrij is.

Stop kindermarketing ongezonde voeding

De Hartstichting is medeoprichter en coördinator van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. Ons doel: een ban op de marketing van ongezonde voedingsmiddelen (dat wat niet in de Schijf van Vijf valt) richting kinderen.

 • Met onze partners hebben we meidenband K3 opgeroepen. Wij vroegen hen te stoppen met de verleiding van jonge kinderen via verpakkingen van ongezond eten en drinken.
 • We hebben ervoor gezorgd dat de voedingsindustrie het voornemen aangekondigd heeft om maatregelen te treffen rondom het gebruik van kinderidolen op de verpakking.
 • Het Ministerie van VWS heeft toegezegd het Voedingscentrum onderzoek te laten doen naar de regels van de voedingsindustrie, specifiek de voedingscriteria.

Wat we nog meer deden:

 • Gezonde School
 • Persoonlijke Gezondheidscheck
 • Rookvrije sportterreinen
 • Productverbetering

Bekijk meer in de pdf

Leermoment

Rookvrij is een vrij nieuw onderwerp voor sportverenigingen. Het is van belang de bekendheid te vergroten. Om sportverenigingen op weg naar rookvrij te helpen, zijn hulpmiddelen ontwikkeld. Deze worden goed gewaardeerd.

Vooruitblik

 • Om ervoor te zorgen dat er eind 2017 1.000 scholen zijn met het vignet Gezonde School (themacertificaat Voeding) wordt intensief met de Gezonde School en het ministerie van VWS samengewerkt.
 • Het is noodzakelijk dat kindermarketing en productverbetering op de politieke agenda blijven en er stappen worden gezet door de politiek, overheid en de voedingsindustrie naar een gezondere omgeving. Dit leidt tot een gezondere maatschappij.
 • Intensieve samenwerking binnen de Alliantie Nederland Rookvrij! om de volgende stappen te zetten richting een Rookvrije Generatie.
 • Samenwerken met sportbonden, gemeenten en uiteraard sportverenigingen, om in hoog tempo sportterreinen rookvrij te krijgen. Met als doel voor eind 2017 dat minstens 200 sportverenigingen aan de slag zijn met rookvrij.

Mensen met hart- en vaatziekten helpen de regie over hun leven te houden

Er leven in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. Veel van deze mensen ervaren beperkingen in hun dagelijks leven. De Hartstichting geeft informatie, steun en een luisterend oor. Verder zetten we ons, samen met De Hart&Vaatgroep, elke dag in voor een betere kwaliteit van zorg en behandeling.

Onze droom: minder last

Doel: Beter omgaan met de impact van hart- en vaatziekten.

Elke dag telt: Want 1 miljoen patiënten kampen elke dag met lichamelijke en geestelijke belemmeringen.

Speerpunt: Regie op eigen leven en zorg.

Ons doel

Het hebben van een hart- of vaatziekte kan lichamelijk en psychisch zwaar zijn. De Hartstichting wil de last verminderen en mensen (weer) grip geven op hun leven en de geboden zorg. Wat we doen:

 • Individuele belangenbehartiging: voorlichting, bijeenkomsten, gesprekken, vakanties
 • Collectieve belangenbehartiging: inzet voor een betere kwaliteit van zorg en behandeling

Doelstellingen

Eind 2017:

 • maakt 50% van de mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten gebruik van onze diensten
 • hebben we invloed op alle belangrijke beleidsbeslissingen op het gebied van hart- en vaatziekten

Resultaten 2016

Icon 1

10.473

10.473 vragen zijn beantwoord via telefoon, mail of brief

Icon 2

Hartvrienden

TEAMHartvrienden i.s.m. KPN Mooiste Contact Fonds

Icon 3

Tikkiering

Tikkiering wordt in alle grote kinderhartcentra aangeboden

Activiteiten 2016

Team hartvrienden
In 2016 gaven we mensen proactief steun en informatie. Daarnaast zijn we in samenwerking met KPN Mooiste Contact Fonds een nieuw programma gestart: TEAMHartvrienden. Dit programma is speciaal voor jongeren van 12-18 jaar met een hartaandoening.

Hartvrienden voor jonge hartpatiënten en hun familie

Jaarlijks worden 1.400 kinderen met een hartaandoening geboren. We organiseren verschillende activiteiten voor deze kinderen en hun ouders, zoals vakanties en de TikkieRing. Hiermee willen we hen helpen hun aandoening een plaats te geven in hun leven en er beter over te kunnen praten.

1.071 leden van het Hart&Vaatpanel geven hun mening

Via het digitale Hart&Vaatpanel kunnen snel onderwerpen besproken worden met patiënten en hun naasten. Sinds eind 2016 zijn er 1.071 leden. We streven ernaar het panel in 2017 uit te breiden tot minimaal 2.500 leden.

10.000 mensen per telefoon, e-mail of brief geholpen

Onze voorlichters van de Infolijn Hart en Vaten beantwoordden in 2016 10.000 vragen over hart- en vaatziekten. Die vragen kwamen binnen per telefoon, e-mail of via een brief. De vragen gaan over hart- en vaatziekten, leefstijl en reanimatie.

Pilot 'Van ziekenhuis naar thuis': nazorg in de eerste fase thuis

De pilot 'Van ziekenhuis naar thuis' met het Radboudumc omvatte een nazorgservice voor patiënten. Zij worden na ontslag uit het ziekenhuis door een voorlichter van de Infolijn Hart en Vaten gebeld. De voorlichter biedt tijdens de eerste moeilijke fase een luisterend oor en beantwoordt vragen.

Wat we nog meer deden

 • Introductie Hart&Vaatcafé's: laagdrempelige plek om ervaringen te delen
 • Regionale bijeenkomsten: informatie in eigen buurt

Lees meer in de pdf

Leermoment

Het blijvend verbeteren van de kwaliteit van de zorg op basis van de behoeften van patiënten vraagt steeds opnieuw aandacht. Alleen het realiseren van kwaliteitscriteria of projecten zoals 'Van ziekenhuis naar thuis' is niet voldoende. Vooral de implementatie en het bestendigen in de zorg vragen blijvend onze inspanning. Die is echt noodzakelijk om daadwerkelijk impact te bereiken en te behouden.

Vooruitblik

In 2017:

 • is chatten mogelijk met de voorlichters van de Infolijn Hart en Vaten.
 • vormen vrijwilligers van De Hart&Vaatgroep teams rondom ziekenhuizen. Samen werken zij aan voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.
 • wordt het project 'Naasten in Beeld' verder uitgerold. Met dit project gaan we onderzoeken welke behoeften en belangen naasten van patiënten hebben.

Onderzoek met impact

Elke dag overlijden er meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Meer onderzoek en kennis zijn nodig om ziekte en sterfte te voorkomen. De Hartstichting financiert en stimuleert onderzoek, mede dankzij heel veel donateurs. De Onderzoeksagenda geeft richting aan onze onderzoeksfinanciering. We werken gericht aan bepaalde urgente thema's. Daardoor verwachten we meer doorbraken die tot oplossingen leiden.

Onze droom: meer kennis

Doel: Levensreddende doorbraken dankzij onderzoeksgeld.

Elke dag telt: Want we weten nog onvoldoende, en meer kennis is de weg om meer ziekte en sterfte te voorkomen.

Speerpunt: Wetenschappelijk onderzoek met impact.

Doelstellingen

Eind 2017:

 • hebben we een talentontwikkelingsprogramma gerealiseerd. Hierdoor zullen meer onderzoekers nationaal en internationaal succesvol zijn
 • hebben we 12-15 onderzoekslijnen/thema's gestimuleerd en gefinancierd
 • zijn bij 75% van de onderzoeken eindgebruikers betrokken

Resultaten 2016

Icon 1

Hoog cholesterol

Rekenmodel voor inschatten kans op hoog cholesterol

Icon 2

Boezemfibrilleren

Verbeteren operatie boezemfibrilleren

Icon 3

Herseninfarct

Beter en sneller herstel bij herseninfarct

Activiteiten 2016

Dekkerbeurs
In 2016 hebben we hard gewerkt om veel nieuw onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda mogelijk te maken. We hebben de jaarlijkse Dekkerbeurzen aan onderzoekers uitgereikt. Verder zijn er in 2016 resultaten uit eerder gefinancierd onderzoek bekend geworden.

Onderzoeksagenda

Op de onderzoeksagenda staan 5 thema's waarin de Hartstichting de komende jaren extra wil investeren. De thema's zijn op basis van wensen van burgers, wetenschappers, zorgprofessionals, donateurs en patiënten samengesteld. Aan de hand van deze agenda stimuleert de Hartstichting extra onderzoek.

De 5 thema's

1. Eerder herkennen van hart- en vaatziekten

We willen hart- en vaatziekten eerder herkennen. Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade. In 2020 moet precies in kaart zijn gebracht welke klachten op hart- en vaatziekten wijzen.

2. Hart- en vaatziekten bij vrouwen

We willen hart- en vaatziekten bij vrouwen net zo goed voorkomen, herkennen en behandelen als bij mannen. Daarvoor moeten wetenschappers bij wetenschappelijk onderzoek dat wij steunen standaard letten op verschillen tussen mannen en vrouwen. De kennisachterstand over vrouwen moet in 2020 zijn ingehaald.

3. Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen

Veel te hoge, onregelmatige hartslag (boezemfibrilleren) en hartfalen willen we in 2025 al kunnen opsporen. Daarnaast willen we al behandelen als mensen nog geen of nauwelijks klachten hebben. Behandeling moet niet alleen gericht zijn op klachtenvermindering, maar ook de veroudering van het hart afremmen.

4. Acute behandeling van beroertes

Snel behandelen voorkomt of beperkt hersenschade bij beroertes en vergroot de kans op een zelfstandig leven erna. Daarom moet in 2025 de behandeling binnen anderhalf uur na de eerste klachten starten bij 1 op de 3 patiënten.

5. Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden

We ontwikkelen 3 nieuwe, bewezen manieren om een gezonde leefstijl duurzaam vol te houden. In 2020 is er een nieuw, effectief en toegankelijk concept voor leefstijlbegeleiding voor mensen met hart- en vaatziekten. Partijen die onderzoek doen op het gebied van gezonde leefstijl, gaan met een nationaal gecoördineerde aanpak hun krachten bundelen.

Onderzoeksvoorstellen wetenschappelijk én maatschappelijk beoordeeld

Alle onderzoeksvoorstellen bij de Hartstichting doorlopen een wetenschappelijke beoordelingsprocedure. Wij werken met een Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK). Daarin zitten zorgverleners, patiënten, hun verwanten en vertegenwoordigers uit de hele breedte van de maatschappij.

Het CMK heeft een belangrijke stem in de beoordeling van subsidieaanvragen. Ze geeft ook advies over de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek. Onderzoeksresultaten vinden niet vanzelf de weg naar de kliniek of zorgpraktijk. De CMK beoordeelt bijvoorbeeld of er al tijdens het onderzoek rekening wordt gehouden met het toepassen van de onderzoeksresultaten in de toekomst.

Jonge onderzoekers ontvangen beurzen

Collectanten en vrijwilligers van de Hartstichting reikten 13 Dekkerbeurzen uit. Dit zijn persoonsgebonden beurzen voor talentvolle onderzoekers die hiermee de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en belangrijk onderzoek te doen.

Er zijn 3 onderzoeken die zich richten zich op beroerte en 3 op slagaderverkalking. Daarnaast richt zich 1 onderzoek op het eerder opsporen van hart- en vaatziekten met MRI-scan. In totaal gaf de Hartstichting ruim € 3,5 miljoen subsidie voor de Dekkerbeurzen.

Zo veel mogelijk samen

Door onze onderzoeksagenda maken we met andere financiers afspraken over middelen voor onze prioriteiten. In 2016 ging dit om meer dan € 4 miljoen. Door aan te sluiten bij anderen of andere partijen bereid te vinden om in onze plannen te investeren, maken we zo veel mogelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten mogelijk.

De Hartstichting investeert € 1 miljoen in onderzoek naar nieuwe behandelingen voor hartfalen, slagaderverkalking en hartspierziekte. De investering vindt plaats binnen het Programma Translationeel Onderzoek van ZonMW.

In totaal krijgen 4 onderzoeken een subsidie van de Hartstichting. Zij zijn als beste naar voren gekomen uit 11 aanvragen die de Hartstichting heeft ontvangen én sluiten aan bij de wensen van wetenschappers, patiënten en artsen.

Wat we nog meer deden:

We ontdekten dat:

 • overgewicht invloed heeft op trombose hersenen
 • speciale training hartrevalidatie bevordert
 • diabetes en hoge bloeddruk meer voorkomt bij mensen met een niet-Nederlandse achtergrond
 • een CT-scan van het hart de diagnose verbetert
 • een online rekenmodel kan helpen inschatten kans op erfelijk hoog cholesterol
 • het uitschakelen van een bepaald eiwit invloed heeft op diverse ziektes
 • HDL (het 'goede' cholesterol) invloed heeft op slagaderverkalking
 • zodra een afgesloten bloedvat snel wordt opengemaakt met een katheter dit een positieve invloed heeft op het herstel bij een herseninfarct.

Bekijk meer in de pdf

Leermoment

Ons doel is om na honorering van projecten zo snel mogelijk het contract getekend te hebben, zodat het onderzoek kan starten. De termijn hiervoor hebben we in 2016 verkort van 12 naar 6 maanden. We haalden dat in een aantal gevallen niet. Dit kwam doordat het opmaken van contracten met een andere financier lastig was.

Vooruitblik

We gaan verder met het mogelijk maken van projecten gericht op de ambities van onze onderzoeksagenda.

 • We willen nog meer onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten steunen. Met een uitgebreide selectieprocedure maken we een keuze uit het aanbod van onderzoeksprojecten. Ook zijn we partner in een Europese samenwerking die in het teken staat van onderzoek naar de achtergrond van slagaderverkalking en hoe dit leidt tot afsluitingen van bloedvaten.
 • ZonMw is een grote overheidsfinancier van onderzoek op medisch vlak. Zij hebben net als wij veel aandacht voor het verbeteren van de behandeling van vrouwen. Voor hart- en vaatziekten werken wij met hen samen.
 • Ook bij onderzoek naar een betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen werken we met ZonMw samen en stellen beide organisaties hier geld voor beschikbaar.
 • De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), waarvan wij deel uitmaken, doet dit jaar voor het eerst een gezamenlijke procedure gericht op onderzoek naar secundaire preventie.

Meer fondsen en meer beweging

Elke dag strijden vrijwilligers, onderzoekers, donateurs, zorgprofessionals en bedrijven gezamenlijk tegen hart- en vaatziekten. En dat is hard nodig. Er is mankracht nodig om een beweging te creëren in de samenleving. En er is geld nodig, om wetenschappelijk onderzoek te kunnen financieren en voorlichting te geven. Zo komen we samen dichter bij ons doel: hart- en vaatziekten verslaan.

Onze droom: samen strijden

Doel: Samen strijden om hart- en vaatziekten te verslaan.

Elke dag telt: Want elke bijdrage is een stap dichterbij ons doel.

Dit doen we: Meer fondsen en meer beweging.

Ons doel

De Hartstichting wil hart- en vaatziekten verslaan. Deze strijd kost geld. Geld om wetenschappelijk onderzoek mee te financieren en voorlichting te geven. Daarom werven we fondsen. Deze strijd vraagt ook om een beweging in de maatschappij. Want hoe meer medestrijders, hoe dichter we bij het verslaan van hart- en vaatziekten komen.

Doelstellingen

Eind 2017:

 • Inkomsten: € 49,2 miljoen; gemiddelde inkomstengroei per jaar: 7,2% per jaar
 • Opbrengst van € 3,9 miljoen uit acties en events

Resultaten in 2016

Icon 1

€ 53,0 miljoen

uit eigen fondsenwerving

Icon 2

529.900

donateurs

Icon 3

51.379

collectanten

Overige resultaten

In 2016 heeft de Hartstichting met minder kosten meer inkomsten gerealiseerd. Totaal realiseerden we € 53 miljoen uit eigen fondsenwerving. Dat is meer dan verwacht en een resultaat waarop we trots zijn. We zien dat traditionele fondsenwerving belangrijk blijft, maar dat er ook nieuwe kansen ontstaan. In 2016 leidde dat bijvoorbeeld tot nieuwe samenwerkingsrelaties met Philips en met de KNVB (EK Vrouwen in 2017).

Online resultaten

We zijn trots op

 • 5.095.795 unieke bezoekers op de website
 • 3.350 volgers op LinkedIn
 • 65.131 Facebookfans voor Hartstichting
 • 112.783 Facebookfans voor Dress Red Day
 • 14.200 volgers op Twitter

Daarnaast werd www.hartstichting.nl genomineerd tot website van het jaar, categorie goede doelen.

Activiteiten in 2016

Melissa
We lanceerden in 2016 3 campagnes en ontwikkelden nieuwe evenementen. We boorden daarnaast ook nieuwe fondsenwervende kanalen aan en werkten met zakelijke partners aan gezamenlijke doelen.

Campagnes

In 2016 gingen we van start met 3 campagnes:

 • Herken de signalen van een beroerte
 • Fondsenwervende campagne hart- en vaatziekten bij vrouwen
 • Bewustzijn vergroten van de ernst en urgentie van hart- en vaatziekten

Beroertecampagne

Een beroerte komt veel voor. Zo'n 20% overlijdt. Daarnaast is beroerte de grootste veroorzaker van invaliditeit in Nederland.

Uit onderzoek blijkt dat te weinig mensen een beroerte herkennen. Daarom startten we in 2016 een campagne om ervoor te zorgen dat mensen de 3 meest voorkomende signalen van een beroerte herkennen en direct 112 bellen. Zodat meer mensen op tijd behandeld worden.

We bedachten een makkelijk te onthouden ezelsbruggetje om de signalen te onthouden: Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm! De bekendheid van de signalen was na de campagneperiode gestegen met meer dan 50%. Via Facebook ontvingen we berichtjes. Bijvoorbeeld: “Door uw spotjes waren wij er snel bij toen mijn man een herseninfarct kreeg. Dank u wel.” We zetten de campagne voort in 2017.

HartenVrouw

Traditioneel komt de Hartstichting in september in actie voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. In 2016 is een nieuw campagneconcept gelanceerd: HartenVrouw. De HartenVrouw komt op voor vrouwen met een hart- of vaatziekte of die er mee te maken kunnen krijgen.

De Hartstichting wil zoveel mogelijk vrouwen in Nederland in actie krijgen om geld op halen voor meer onderzoek bij vrouwen. In 2016 is de HartenVrouw geïntroduceerd en heeft stylist Danie Bles een speciaal armbandje ontwikkeld. De opbrengst van het armbandje is gedeeltelijk naar onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen gegaan. Er zijn bijna 10.000 armbandjes verkocht. Ook via andere middelen en kanalen is geld opgehaald.

Dress Red Day is het slot van de HartenVrouw campagne. Op deze dag zijn veel vrouwen in het rood gekleed gegaan om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Samenwerking met bedrijven

Bedrijven en goede doelen versterken elkaar door elkaars expertise slim in te zetten. Per speerpunt zoeken we een partner met een gemeenschappelijke visie en missie, waardoor we samen meer bereiken. Zo zijn de Hartstichting en het KPN Mooiste Contact Fonds een samenwerking gestart. Door een app maken we de wereld van jongeren met een hartaandoening groter en verbinden we ze met hun omgeving.

De samenwerking met Opel en Feyenoord is voortgezet met het doel om van Nederland één 6-Minutenzone te maken. Opel en Feyenoord helpen de Hartstichting met het werven van burgerhulpverleners. Ook is het partnership met Unilever voorgezet om zo veel mogelijk mensen bewust te maken van een gezonde leefstijl.

Loterijen

In 2016 steunde de VriendenLoterij ons met € 1,3 miljoen uit de verkoop van loten. De Nederlandse Loterij is in 2016 ontstaan uit een fusie van de Staatsloterij en De Lotto. De Lotto draagt al jaren bij aan het werk van de Hartstichting. Van de Nederlandse Loterij ontvingen we 371.486 euro.

VriendenFonds

De Hartstichting dient 2 keer per jaar een aanvraag in bij het VriendenFonds van de VriendenLoterij. Het VriendenFonds laat hartenwensen in vervulling gaan. Nederlanders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of die zich inzetten voor de samenleving, worden in het zonnetje gezet. In 2016 werd onze aanvraag beide keren gehonoreerd. Zo kreeg Shirley, 22 jaar en al 3 jaar op de wachtlijst voor een donorhart, een geheel verzorgd arrangement voor een musical.

Hartweek

De jaarlijkse Hartweek vond in 2016 plaats van 17 tot en met 23 april. Ruim 50.000 collectanten gingen deze week langs de deuren. Tegelijkertijd organiseerden veel Nederlanders en organisaties in hun eigen buurt acties om donaties te verzamelen.

De Hartweek leverde dit jaar € 2,95 miljoen op. Met de donaties financiert de Hartstichting nieuw onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten. Het succes van een Hartweek is voor het grootste deel te danken aan de inzet van onze vrijwilligers en collectanten. Om collectanten te werven hebben we in de eerste maanden van het jaar een succesvolle campagne gevoerd. Ruim 1.500 nieuwe collectanten meldden zich aan.

In 2016 is de collecte-organisatie veranderd van decentrale naar centrale organisatie. Dit met als doel om de collecte efficiënter te organiseren en collectanten en vrijwilligers beter te kunnen bedienen.

Nieuwe acties en evenementen

De Hartstichting heeft, in lijn met 2015, in 2016 meer eigen acties en evenementen georganiseerd. Op deze manier heeft de Hartstichting meer inkomsten uit evenementen kunnen halen, is het aantal contactmomenten (met een jongere doelgroep) verhoogd en hebben meer mensen een positieve beleving bij de Hartstichting.

We organiseerden door het jaar heen meerdere Hartstochten, in Den Haag/Scheveningen, in 't Groene Woud en in de Biesbosch. Stuk voor stuk bijzondere wandelingen. Ook organiseerden we, samen met Lotto, een schaatsevenement op 3 plaatsen tegelijk in Nederland.

Daarnaast ondersteunden we initiatieven in het land om een nog mooier resultaat te behalen. Goed voorbeeld is: 'Van Hoek tot Helder'. Een kitesurfmarathon waarbij 60 kiters € 46.000 hebben opgehaald voor de Hartstichting.

Sportieve activiteiten: hardlopen, wielrennen en wandelen

Steeds vaker zetten mensen zich in voor de Hartstichting door in beweging te komen. Hardlopen, wielrennen, roeien – overal wordt sportief geld ingezameld voor onze gezamenlijke strijd tegen hart- en vaatziekten. Enkele voorbeelden:

 • Dam tot Damloop, opbrengst € 18.000.
 • Ronde van Noord Holland, opbrengst € 8.000.
 • Heart to Handle, opbrengst € 22.000.
 • Vierdaagse Nijmegen, opbrengst € 8.000.

Televisieserie CMC

De Hartstichting werkte, samen met een aantal andere fondsen, mee aan de nieuwe televisieserie Centraal Medisch Centrum (CMC) van RTL4. In een aflevering was er aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. In een andere aflevering voor beroerte. Tijdens en direct na de uitzendingen stegen de websitebezoeken aanzienlijk.

Reanimatie app

De Hartstichting heeft haar Reanimatie app volledig vernieuwd. Binnen de app kan de gebruiker zich aanmelden als burgerhulpverlener, specifieke oefenscenario's doorlopen en verschillende instructievideo's bekijken. De app voorziet ook in directe ondersteuning bij een noodsituatie.

De app is meer dan 100.000 keer gedownload, wordt actief gebruikt en heeft een hoge waardering binnen de verschillende app stores.

Leermoment

De strijd tegen hart- en vaatziekten kunnen we alleen voeren dankzij hulp van onze achterban, die in actie komt door tijd of geld te doneren. Beeldvormingsonderzoek laat zien dat we - om mensen in actie te laten komen - in onze communicatie niet moeten focussen op de ernst en urgentie van hart- en vaatziekten. We moeten juist de oplossing voor hart- en vaatziekten centraal zetten en laten zien dat de Hartstichting deze oplossingen biedt. Mensen begrijpen dat er nog veel moet gebeuren en dat concrete oplossingen bijdragen in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Dit inzicht vertaalt zich door in de nieuwe positionering van de Hartstichting.

Vooruitblik

In 2017:

 • organiseren we voor de 50e keer de collecte.
 • wordt de voorlichtende content op www.hartstichting.nl relevanter en persoonlijker en sluit de e-mailmarketing daar op aan.
 • worden er 2 nieuwe evenementen geïntroduceerd, waaronder de 11-strandentocht.

Downloads

Bekijk het jaarverslag, de volledige jaarrekening en de verantwoordingsverklaring.